Poisson's Ratio of an Element

on . Posted in Chemical Elements

Poisson's ratio is a material property that describes the ratio of lateral strain to longitudinal strain when a material is stretched or compressed.  Poisson's ratio is an important parameter in material science and engineering, influencing the mechanical behavior and response of materials to external forces.  It's important to note that Poisson's ratio is a material property and can vary depending on factors such as temperature and pressure.  Additionally, anisotropic materials may have different Poisson's ratios in different directions.

 

Poisson's Ratio of an Element

Element Name Element Symbol Poisson's Ratio  %
Actinium Ac N/A
Aluminum Al 0.35
Americium Am N/A
Antimony Sb N/A
Argon Ar N/A
Arsenic As N/A
Astatine At N/A
Barium Ba N/A
Berkelium Bk N/A
Beryllium Be 0.032
Bismuth Bi 0.33
Bohrium Bh N/A
Boron B N/A
Bromine Br N/A
Cadmium Cd 0.3
Caesium Cs N/A
Calcium Ca 0.31
Californium Cf N/A
Carbon C N/A
Cerium Ce 0.24
Chlorine Cl N/A
Chromium Cr 0.21
Cobalt Co 0.31
Copper Cu 0.34
Curium Cm N/A
Darmstadtium Ds N/A
Dubnium Db N/A
Dysprosium Dy 0.25
Einsteinium Es N/A
Erbium Er 0.24
Europium Eu 0.15
Fermium Fm N/A
Fluorine F N/A
Francium Fr N/A
Gadolinium Gd 0.26
Gallium Ga N/A
Germanium Ge N/A
Gold Au 0.44
Hafnium Hf 0.37
Hassium Hs N/A
Helium He N/A
Holmium Ho 0.23
Hydrogen H N/A
Indium In N/A
Iodine I N/A
Iridium Ir 0.26
Iron Fe 0.29
Krypton Kr N/A
Lanthanum La 0.28
Lawrencium Lr N/A
Lead Pb 0.44
Lithium Li N/A
Lutetium Lu 0.26
Magnesium Mg 0.29
Manganese Mn 0.29
Meitnerium Mt N/A
Mendelevium Md N/A
Mercury Hg N/A
Molybdenum Mo 0.31
Neodymium Nd 0.28
Neon Ne N/A
Neptunium Np N/A
Nickel Ni 0.31
Niobium Nb 0.4
Nitrogen N N/A
Nobelium No N/A
Osmium Os 0.25
Oxygen O N/A
Palladium Pd 0.39
Phosphorus P N/A
Platinum Pt 0.38
Plutonium Pu 0.21
Polonium Po N/A
Potassium K N/A
Praseodymium Pr 0.28
Promethium Pm 0.28
Protactinium Pa N/A
Radium Ra N/A
Radon Rn N/A
Rhenium Re 0.3
Rhodium Rh 0.26
Roentgenium Rg N/A
Rubidium Rb N/A
Ruthenium Ru 0.3
Rutherfordium Rf N/A
Samarium Sm 0.27
Scandium Sc 0.28
Seaborgium Sg N/A
Selenium Se 0.33
Silicon Si N/A
Silver Ag 0.37
Sodium Na N/A
Strontium Sr 0.28
Sulfur S N/A
Tantalum Ta 0.34
Technetium Tc N/A
Tellurium Te N/A
Terbium Tb 0.26
Thallium Tl 0.45
Thorium Th 0.27
Thulium Tm 0.21
Tin Sn 0.36
Titanium Ti 0.32
Tungsten W 0.28
Ununbium Uub N/A
Ununhexium Uuh N/A
Ununoctium Uuo N/A
Ununpentium Uup N/A
Ununquadium Uuq N/A
Ununseptium Uus N/A
Ununtrium Uut N/A
Uranium U 0.23
Vanadium V 0.37
Xenon Xe N/A
Ytterbium Yb 0.21
Yttrium Y 0.24
Zinc Zn 0.25
Zirconium Zr 0.34
   Element Name     Element Symbol     Poisson's Ratio 

 

Piping Designer Logo 1 

Tags: Chemical Elements